Produktserie: Tippskydd

Små barn är kända för sin utforskande nyfikenhet och har en tendens att klättra på allt, inklusive möbler. Utan ett tippskydd finns det en ökad risk för att dessa möbler kan välta och utgöra en potentiell fara för ditt barn. Att installera tippskydd i ditt hem är därför en viktig del av barnsäkerheten, särskilt när det kommer till möbler och andra tunga hushållsartiklar som lätt kan välta. Med hjälp av tippskydd kan man förhindra farliga olyckor genom att säkra möbler så att de hålls på plats, trots klättring eller annan aktivitet. Utforska vårt omfattande sortiment av tippskydd för att skapa en tryggare och säkrare omgivning för ditt barn.

Öka barnsäkerheten med tippskydd

Att ha småbarn i hemmet kan vara stressigt och ger upphov till en hel del oro och ansvar. I takt med att ditt barn växer utvecklas både nyfikenheten och motoriken, och klättring blir ofta en vanlig aktivitet när barnet utforskar sin omgivning. Om du inte har säkrade möbler finns det en stor risk för att de välter och därmed utgöra en fara för ditt barn. Genom att använda tippskydd kan du undvika och förhindra risken för olyckor till följd av barnens klättring. Den viktigaste anledningen till att använda tippskydd är i syfte att öka barnsäkerheten. Tippskydd kan hjälpa till att minimera dessa situationer, genom att säkra fast möbler och föremål som annars kan falla över dina barn. TV:n och andra tunga möbler bör vara en hög prioritet för att säkra hemmet, eftersom det är just dessa olyckor som kan föra med sig svårare skador. Möbler som är höga, tunga eller lösa utgör en särskilt hög risk, som till exempel hyllor, garderober, speglar eller TV-apparater som står på en TV-bänk.

Montering av tippskydd

Genom att installera tippskydd kan du lätt och enkelt öka säkerheten för dina små och på så sätt minska din stress och oro. Remmarna på våra tippskydd är bland de mest rejäla på marknaden, då de har spännen och fästen gjorda i metall, istället för plast som är det vanligare alternativet. Vårt tippskydd är dessutom väldigt lätta att montera och kan användas för att förankra både TV och alla slags möbler i väggen. Tippskyddet är enkelt att montera och fästs med hjälp av skruvar i vägg och möbel eller TV. Utforska vårt omfattande sortiment av tippskydd för att skapa en tryggare och säkrare omgivning för ditt barn!